Kvantové léčení – 20.4.2014

 • Kdy:      10.00 – 17.00
 • Cena:    1200,- Kč (min. 12 účastníků),
 •               záloha 600,- na účet 670100-2211083474/6210 do 15.4.14
 •               při účasti na obou sem. 19.a 20.4. je cena za seminář 1000,- Kč
 • Lektor:  Jaromír Šrubař,  tel: 603 732 705, email:   jaromir.srubar@seznam.cz   www.karmaporadna.cz

Měření HRV:    Všem účastníkům semináře bude změřena variabilita srdeční frekvence,  úroveň fyziologického a mentálního stresu, stav cév na přístroji MaxPulse.

Témata semináře:    JAK VYLÉČIT ZDROJ ZDRAVÍ, ÚSPĚCHU A VZTAHŮ

V jakých oblastech Vám Léčebné Kódy mohou pomoci?

 • Strach a fóbie
 • Stres, deprese, úzkost, zlost
 • Traumata
 • Vztahové problémy, odpuštění
 • Závislosti
 • Sebevědomí a sebeúcta
 • Fyzické problémy, bolesti a nemoci
 • Profesní problémy
 • Životní spokojenost

Sedm tajemství života, zdraví a prosperity:

1. tajemství: Existuje pouze jeden zdroj nemocí

2. tajemství: Příčinou stresu jsou energetické problémy v těle

3. tajemství: Srdce je léčebný kontrolní mechanismus

4. tajemství: Lidský hard disk

5. tajemství: Příčinou nemocí může být váš antivirový program

6. tajemství: Já věřím!

7. tajemství: Když se srdce střetne s hlavou, vítězem se stává…

12 KATEGORIÍ – rozdělení emočních problémů srdce do 12 kategorií a detailní popis   

Technika okamžitého účinku odstraňující během 30 vteřin každodenní stres.

Test, který formou stručné osobní zprávy určuje zdroj potíží.

Jak používat kódy – 6-ti minutové cvičení energetickým působením na čtyři léčivá centra:

1. Kořen nosu   2. Adamovo jablko  3. Čelist   4. Spánky

Systém kódů vychází z kvantové fyziky a jeho základem je odstranění problému přímo v jeho zdroji, nikoli pouhých symptomů. Je to metoda snadná a svědectví mnoha klientů dokazují, že i za pouhých 6 minut denně se člověk může zbavit stresu vyvolaného destruktivními buněčnými vzpomínkami, jež způsobují vznik různých nemocí a dalších problémů.

Zkušenosti a informace ze semináře s autorem LK – Alexandrem Loydem.