Přednáška o metodě RUŠ – 14.5.2012

Metoda RUŠ je funkční systém práce na sobě či s klientem, který vede k vyřešení problémů, je to terapie a přístup k životu. Funguje na principu nalezení negací (našich negativních myšlenkových vzorců, bloků, přesvědčení), jejich pojmenování a rozpuštění. V konečném důsledku vede k většímu uvědomění, vnitřnímu klidu, stavu bez myšlenek, hlubšímu pochopení souvislostí a převzetí zodpovědnosti za vlastní život, vede také k harmonickým vztahům – s okolím, se sebou, s vesmírem. Učí člověka uvědomovat si své pocity, porozumět jejich příčinám a rozumět tak lépe sobě i ostatním. Metodou RUŠ se ale nesnažíme nic analyzovat, pochopit nebo uchopit, základními principy jsou PŘIJETÍ, akceptování toho, co v mém životě je a bylo, a také odpuštění.