Metoda RUŠ

RUŠ je zkratka pro Rychlá a Účinná změna Skutečnosti. Terapií RUŠ se upravuje přístup k životu nalezením, pojmenováním a rozpuštěním negací. Jde o pochopení souvislostí, znovunalezení harmonie.

Terapeut: Alena Sloupová, úterý v Joance

Terapie RUŠ